Tag Archives: GPU-Z多国语言

GPU-Z v0.39发布

近日,techPowerUp发布了GPU-Z v0.39 更新内容如下: 新增本地化工具提示语言:AM, AR, BG, CN, DE, FA, FR, IT, PT, RS, RU, TR, UA.默认语言是系统语言。你可以在菜单切换。 增加对以下ATI型号的支持:ATI HD 5830, HD 5770, HD 5750, HD 5670, HD 5570, HD 5450, HD 4860, HD 4750, Mobility HD 3430, M97, Mobile HD 5850, 5730, 5650, 5470 … Read More »